× Aktualno Društva Podjetja Foto galerija Kontakti
☰Menu

Letno poročilo o kvaliteti pitne vode v KS Podlipa-Smrečje za leto 2012

Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi, ki določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema.

Objavljeno: 29.3.2013 11:00:32 | Tiskaj | Pošlji
Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/4, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema.  
Spremljanje stanja zdravstvene ustreznosti pitne vode je po pogodbi z upravljavcem vršil Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (ZZV), preiskava vzorcev glede mikrobiološke in kemijsko skladnost po Pravilniku o pitni vodi pa je bila izvedena na ZZV Celje. 

Vodovod Podlipa
Terenski pregled vodovoda je bil opravljen trikrat.
Na vodovodu Podlipa je bilo za namene preiskav mikrobiološke in kemijske ustreznosti v letu 2012 odvzetih 6 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke preiskave (5 iz omrežja, 1 iz vodohrana), 4 vzorci so bili odvzeti za občasne mikrobiološke preiskave ( 1 iz omrežja, 2 iz zajetja, 1 iz vodohrana), 2 vzorca pitne vode za ugotavljanje prisotnosti bakterij Clostridium Perfringens (iz omrežja) ter 2 vzorca pitne vode za redne fizikalno kemijske preiskave (iz omrežja).
 
Fizikalno-kemijska kvaliteta pitne vode
Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz sta bila oba odvzeta vzorca vode, za redne preskuse, glede na preskušane parametre, skladna z določili Pravilnika o pitni vodi. 

Mikrobiološka kakovost pitne vode
Ob prvem in tretjem pregledu sta bila neskladna 2 vzorca, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, bakterij Echerichia Coli in enterokokov odvzeta iz zajetja, ostali vzorci iz omrežja in vodohrana so bili skladni.
Ob drugem pregledu je bil vzorec odvzet iz omrežja neskladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Po izvedenem temeljitem spiranju internega vodovodnega omrežja je bila voda v omrežju skladna.  

Vodovod Samija
Na vodovodu Samija je bilo v letu 2012 opravljenih šest terenskih pregledov vodovda in odvzetih 16 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke preiskave (13 iz omrežja, 1 iz vodohrana, 1 iz razbremenilnika, 1 iz hidranta), 2 vzorca sta bila odvzeta za občasne mikrobiološke preiskave (1 iz omrežja, 1 iz zajetja), 1 vzorec pitne vode za ugotavljanje prisotnosti bakterij Clostridium Perfringens (iz omrežja) ter 1 vzorec pitne vode za redne fizikalno kemijske preiskave (iz zajetja).

Fizikalno-kemijska kvaliteta pitne vode
Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz je bil odvzet vzorec skladen z določili Pravilnika o pitni vodi. 

Mikrobiološka kakovost pitne vode
Rezultati kažejo, da s Pravilnikom o pitni vodi glede na preskušane parametre v letu 2012 od skupaj odvzetih 18 vzorcev pitne vode ni bilo skladnih 11 vzorcev.  Ob večkratnih izrednih kontrolah in pregledom celotnega sistema se je prišlo do ugotovitve, da vzrok neskladnosti v delu naselja Smrečje ni interno vodovodno omrežje, temveč razvejanost omrežja in redka poseljenost stanovanjskih objektov. V smislu zagotavljanja varnosti vodooskrbe je bila na vodovodu večkrat izvedena dezinfekcija in spiranje dela sekundarnega omrežja, kjer se je pojavila mikrobiološka neskladnost, 2x pa celotnega sistema. Izrečen je bil tudi ukrep rednega prekuhavanja pitne vode za prehrambene namene do preklica. 
Prišlo je tudi do pojava motnosti vode, zlasti ob večjem deževju, kar povzroči slabše delovanje UV žarnice, zato so bili konec leta 2012 v vodohranu Samija montiran filtrirni sistem, ki naj bi omogočal boljše delovanje žarnice in posledično učinkovitejšo dezinfekcijo.  

Vir:
- Letno Poročilo za leto 2012 ZZV Ljubljana


Upravljavec vodovodov v KS PODLIPA-SMREČJE Bagrček Franc Železnik s.p

Galerija slik
Domov
Pokrajina v sliki
Društva
Podjetja
1 Klik d.o.o. © 2012 Vse pravice pridržane!