× Aktualno Društva Podjetja Foto galerija Kontakti
☰Menu

Letno poročilo o kvaliteti pitne vode v KS Podlipa-Smrečje za leto 2016

Objavljamo letno poročilo o kvaliteti pitne vode v KS Podlipa-Smrečje za leto 2016

Objavljeno: 18.4.2017 8:44:19 | Tiskaj | Pošlji
Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/4, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema. Spremljanje stanja zdravstvene ustreznosti pitne vode je po pogodbi z upravljavcem vršil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Ljubljana.

Vodovod Podlipa

V letu 2016 je bilo MBI vzorčenje izvedeno 2 x, v mesecu aprilu in juliju.

Neskladen je bil 1 vzorec, ki je bil odvzet iz zajetja pred obdelavo z UV lučko, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij ter enterokokov,  ostalih 7 vzorcev iz omrežja in vodohrana je bilo  skladnih. Ukrepov ni bilo, ker je bilo onesnaženje na zajetju, voda pri porabnikih je bila skladna z zakonodajo. Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz so bili vsi odvzeti vzorci vode, za redne preskuse, glede na preskušane parametre, skladni z določili Pravilnika o pitni vodi. 
V letu 2016 smo imeli tudi inšpekcijski pregled zdravstvene inšpektorice, ki pomanjkljivosti ni ugotovila. 

Vodovod Samija

V letu 2016 je bilo MBI vzorčenje izvedeno 2 x, v mesecu aprilu in juliju. 

Rezultati kažejo, da s Pravilnikom o pitni vodi glede na preskušane parametre v letu 2016 od skupaj odvzetih 7 vzorcev pitne vode ni bil skladen 1 vzorec, vzet iz zajetja pred pripravo vode. Ukrepov ni bilo podanih, ker je bilo onesnaženje na zajetju pred pripravo vode, voda pri porabnikih je bila skladna z zakonodajo Ostali vzorci so bili skladni. Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz so bili odvzeti vzorci skladni z določili Pravilnika o pitni vodi. 
V letu 2016 smo imeli redni inšpekcijski pregled zdravstvene inšpektorice, ki pomanjkljivosti ni ugotovila. Upravljavec vodovoda: Franc Železnik s.p.
Domov
Pokrajina v sliki
Društva
Podjetja
1 Klik d.o.o. © 2012 Vse pravice pridržane!