× Aktualno Društva Podjetja Foto galerija Kontakti
☰Menu

Letno poročilo o kvaliteti pitne vode v KS Podlipa-Smrečje za leto 2017

Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), ki določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode

Objavljeno: 5.11.2018 19:42:57 | Tiskaj | Pošlji
Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), ki določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema.  Spremljanje stanja zdravstvene ustreznosti pitne vode je po pogodbi z upravljavcem vršil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Ljubljana.

Vodovod Podlipa

V letu 2017 je bilo mikrobiološko vzorčenje izvedeno 4 x; v mesecu januarju, 2 x v juniju in oktobru. Odvzetih je bilo 11 vzorcev za redno mikrobiološko preiskavo in 1 vzorec za občasno mikrobiološko preiskavo. Od tega so bili neskladni 3 vzorci, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij (dva vzorca pitne vode in en vzorec v zajetju pred obdelavo z UV lučko). Izvedena je bila kontrola delovanja UV žarnice, temeljito čiščenje in zamenjava ter temeljito spiranje vode skozi hidrante. Po ponovnem vzorčenju konec meseca junija neskladij ni bilo ugotovljenih, pitna voda je bila ustrezna glede na zahteve zakonodaje. Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz so bili vsi odvzeti vzorci vode za redne preskuse, glede na preskušane parametre, skladni z določili Pravilnika o pitni vodi. 
V sklopu državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode za mikrobiološko analizo in oba sta ustrezala zahtevam. 
V letu 2017 smo imeli opravljen nadzor s strani inšpektorata za okolje in zdravstvenega inšpektorata, pri pregledu so bile ugotovljene manjše pomanjkljivosti vezane na dokumentacijo, ki so bile že odpravljene. 

Vodovod Samija

V letu 2017 je bilo MBI vzorčenje izvedeno 3x, v mesecu januarju, juniju in oktobru. 
Rezultati kažejo, da s Pravilnikom o pitni vodi glede na preskušane parametre v letu 2017 od odvzetih 7 vzorcev pitne vode za redno mikrobiološko analizo in 1 vzorca za občasno mikrobiološko analizo, ni bil skladen 1 vzorec, vzet iz zajetja pred pripravo vode. Ukrepov ni bilo podanih, ker je bilo onesnaženje na zajetju pred pripravo vode, voda pri porabnikih je bila skladna z zakonodajo. Vsi ostali vzorci so bili skladni. Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz so bili odvzeti vzorci skladni z določili Pravilnika o pitni vodi. V letu 2017 v mesecu oktobru se je prvič izvajala tudi analiza na morebitno prisotnost trihalometanov v pitni vodi in neskladij ni bilo ugotovljenih. 
V sklopu državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode za mikrobiološko analizo, pri čemer je bila pri enem vzorcu dokazana previsoka motnost, zato je bil izrečen ukrep prekuhavanja pitne vode. Ob naslednjem vzorčenju neskladnosti ni bilo ugotovljenih. 
V letu 2017 smo imeli tudi na vodovodu Samija inšpekcijski nadzor s strani okoljskega in zdravstvenega inšpektorata, pri pregledu so bile ugotovljene manjše pomanjkljivosti vezane na dokumentacijo, ki so bile že odpravljene.

Upravljavec vodovoda: Franc Železnik s.p.

Letno poročilo - državni monitoring
Letno poročilo - notranji nadzor

Domov
Pokrajina v sliki
Društva
Podjetja
1 Klik d.o.o. © 2012 Vse pravice pridržane!