× Aktualno Društva Podjetja Foto galerija Kontakti
☰Menu

Letno poročilo o kvaliteti pitne vode v KS Podlipa-Smrečje za leto 2018

Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), ki določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode

Objavljeno: 13.2.2019 8:38:02 | Tiskaj | Pošlji
Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), ki določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema.  Spremljanje stanja zdravstvene ustreznosti pitne vode je po pogodbi z upravljavcem vršil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Ljubljana.

Vodovod Podlipa
V letu 2018 je bilo mikrobiološko vzorčenje izvedeno 5 x; v mesecu aprilu, septembru, oktobru, novembru in decembru. Odvzetih je bilo 8 vzorcev za redno mikrobiološko preiskavo in 3 vzorci za občasno mikrobiološko preiskavo. Od tega sta bili neskladna 2 vzorca, zaradi zelo nizke prisotnosti koliformnih bakterij (dva vzorca pitne vode). Izvedena je bila kontrola delovanja UV žarnice, temeljito čiščenje in zamenjava ter temeljito spiranje vode skozi hidrante. Po ponovnem vzorčenju neskladij ni bilo ugotovljenih, pitna voda je bila ustrezna glede na zahteve zakonodaje. Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz so bili vsi odvzeti vzorci vode za redne preskuse, glede na preskušane parametre, skladni z določili Pravilnika o pitni vodi.

V sklopu državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode za mikrobiološko analizo in oba sta ustrezala zahtevam. 

Vodovod Samija
V letu 2018 je bilo MBI vzorčenje izvedeno 4x, v mesecu aprilu, septembru, novembru in decembru. 
Rezultati kažejo, da so bili po Pravilniku o pitni vodi glede na preskušane parametre v letu 2018 od odvzetih 7 vzorcev pitne vode za redno mikrobiološko analizo in 3 vzorcev za občasno mikrobiološko analizo vsi vzorci skladni. Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz so bili odvzeti vzorci skladni z določili Pravilnika o pitni vodi. V letu 2018 se je ponovno izvajala analiza na morebitno prisotnost trihalometanov v pitni vodi in neskladij ni bilo ugotovljenih. 
V sklopu državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode za mikrobiološko analizo, pri čemer je bila pri enem vzorcu odvzetem v mesecu marcu dokazana previsoka motnost, zato je bil izrečen ukrep prekuhavanja pitne vode. Ob naslednjem vzorčenju neskladnosti ni bilo ugotovljenih. 

http://www.podlipa-smrecje.si/Objects/News/314/Letno porocilo_drzavni monitoring_Podlipa-Smrecje-2018.pdf

http://www.podlipa-smrecje.si/Objects/News/314/Letno_porocilo_vode za_Podlipa-Samija_notranji_nadzor-2018.pdf

Upravljavec vodovoda: Franc Železnik s.p.

Povezani dokumenti
PDF Document
PDF Document
Domov
Pokrajina v sliki
Društva
Podjetja
1 Klik d.o.o. © 2012 Vse pravice pridržane!