× Aktualno Društva Podjetja Foto galerija Kontakti
☰Menu

Letno poročilo o kvaliteti pitne vode v KS Podlipa-Smrečje za leto 2019

Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)

Objavljeno: 18.3.2020 7:58:58 | Tiskaj | Pošlji
Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), ki določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema. Spremljanje stanja zdravstvene ustreznosti pitne vode je po pogodbi z upravljavcem vršil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Ljubljana.

Vodovod Podlipa
V letu 2019 je bilo mikrobiološko vzorčenje izvedeno 4 x; v mesecu marcu, juliju 2x in v decembru. Odvzetih je bilo 5 vzorcev za redno mikrobiološko preiskavo in  5 vzorcev za občasno mikrobiološko preiskavo. Od tega sta bili neskladna 2 vzorca, zaradi zelo nizke prisotnosti koliformnih oz. skupnega števila bakterij (dva vzorca pitne vode). Izvedena je bila kontrola delovanja UV žarnice, temeljito čiščenje in temeljito spiranje vode skozi hidrante. Po ponovnem vzorčenju so bile ugotovljene zelo nizke količine bakterij, zato se je uporabniku priporočilo nadalnje spiranje v hišnem omrežju. Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz-izvedena so bila 4 vzorčenja, so bili vsi odvzeti vzorci vode glede na preskušane parametre za redne preskuse, skladni z določili Pravilnika o pitni vodi. 

V sklopu državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode za mikrobiološko analizo (marec in oktober) in oba sta ustrezala zahtevam. 

Zaradi obnovitvenih del se je na obeh vodohranih izvedla dezinfekcija objektov, zaradi česa je bila krajši čas motena oskrba s pitno vodo, krajanom se lepo zahvaljujemo za razumevanje. 

Vodovod Samija
V letu 2019 je bilo MBI vzorčenje izvedeno 3x, v mesecu marcu, juliju in decembru. 
Rezultati kažejo, da so bili po Pravilniku o pitni vodi glede na preskušane parametre v letu 2019 od odvzetih 5 vzorcev pitne vode za redno mikrobiološko analizo in 4 vzorcev za občasno mikrobiološko analizo vsi vzorci skladni. Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz so bili vsi 3 odvzeti vzorci skladni z določili Pravilnika o pitni vodi. V letu 2019 se je v mesecu decembru ponovno izvajala analiza na morebitno prisotnost trihalometanov v pitni vodi, in neskladij ni bilo ugotovljenih. 

V sklopu državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode za mikrobiološko analizo (marec in november) in oba sta ustrezala zahtevam. 

Sprememeba načna oveščanja uporabnikov 
Prejeli smo pozitivno mnenje glede spremembe načina obveščnja uporabnikov vodovoda s strani NIJZ in sicer smo predlagali, da se obveščanje preko lokalnega radia nadomesti z osebnim obveščanjem z letaki, saj ugotavljamo, da preko radia ne dosežemo  vseh uporabnikov.


Poročilo VZ Podlipa-Smrečje

Poročilo VZ Samija


Upravljavec vodovoda: Franc Železnik s.p.

Povezani dokumenti
PDF Document
PDF Document
Domov
Pokrajina v sliki
Društva
Podjetja
1 Klik d.o.o. © 2012 Vse pravice pridržane!