× Aktualno Društva Podjetja Foto galerija Kontakti
☰Menu

Letno poročilo o kvaliteti pitne vode v KS Podlipa-Smrečje za leto 2021

Objavljamo letno poročilo o kvaliteti pitne vode v KS Podlipa-Smrečje za leto 2021

Objavljeno: 24.3.2022 13:23:00 | Tiskaj | Pošlji
Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), ki določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema.  Spremljanje stanja zdravstvene ustreznosti pitne vode je po pogodbi z upravljavcem vršil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), enota Ljubljana.
V  letu  2021  smo  v  okviru  notranjega  nadzora  spremljali  stanje  kakovosti  pitne  vode  na vodovodu Podlipa in Samija. V poročilu so navedene informacije o kakovosti pitne vode na posameznem vodovodnem sistemu v letu 2021.

Vodovod Podlipa
V letu 2021 je bilo mikrobiološko vzorčenje izvedeno 6 x. Odvzetih je bilo 8 vzorcev za redno mikrobiološko preiskavo in  4 vzorci za občasno mikrobiološko preiskavo. Od tega so bili neskladni 3 vzorci zaradi zelo nizke prisotnosti koliformnih bakterij (dva vzorca pitne vode). Izvedena je bila kontrola delovanja UV žarnice, temeljito čiščenje in zamenjava ter temeljito spiranje vode skozi hidrante. Po ponovnem vzorčenju je bila dosežena skladnost s pravilnikom. Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz, so bili vsi odvzeti vzorci vode za redne preskuse, glede na preskušane parametre, skladni z določili Pravilnika o pitni vodi. 

V sklopu državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode za mikrobiološko analizo, pri enemu vzorcu je bila dokazana zelo nizka prisotnost koliformnih bakterij, zato se je izvedlo kontrolno vzorčenje, kjer pomankljivosti ni bilo dokazanih. 

Vodovod Samija
V letu 2021 je bilo mikrobiološko vzorčenje izvedeno 4x, odvzetih je bilo 6 vzorcev za redne preiskave in 3 za občasne. Rezultati kažejo, da sta bili po Pravilniku o pitni vodi glede na preskušane parametre 2 vzorca neskladna, zato so bili izvedeni ukrepi po priporočilih NLZOH in kontrolno vzorčenje, kjer neskladij ni bilo. Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz so bili vsi odvzeti vzorci skladni z določili Pravilnika o pitni vodi. Izvedla se je tudi analiza na morebitno prisotnost trihalometanov v pitni vodi, in neskladij ni bilo ugotovljenih. 

V sklopu državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode za mikrobiološko analizo in oba sta ustrezala zahtevam. 

Obveščanje uporabnikov 
Uporabniki vodovoda bodo o načinu obveščanja o pitni vodi v letu 2022 obveščeni z dopisom pri plačilnem nalogu, poročilo pa bo objavljeno tudi na spletnih straneh KS Podlipa-Smrečje.


Upravljavec vodovoda: Franc Železnik s.p.


Domov
Pokrajina v sliki
Društva
Podjetja
1 Klik d.o.o. © 2012 Vse pravice pridržane!