× Aktualno Društva Podjetja Foto galerija Kontakti
☰Menu

Letno poročilo o kvaliteti pitne vode v KS Podlipa - Smrečje za leto 2014

Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/4, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode...

Objavljeno: 21.4.2015 8:01:29 | Tiskaj | Pošlji
Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/4, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema.  Spremljanje stanja zdravstvene ustreznosti pitne vode je po pogodbi z upravljavcem vršil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Ljubljana.

Vodovod Podlipa
Neskladen je bil 1 vzorec, ki je bil odvzet iz zajetja pred obdelavo z UV lučko zaradi prisotnosti koliformnih bakterij ter enterokokov,  ostali vzorci iz omrežja in vodohrana so bili skladni. Ukrepov ni bilo, ker je bilo onesnaženje na zajetju, voda pri porabnikih je bila skladna z zakonodajo. Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz sta bila oba odvzeta vzorca vode, za redne preskuse, glede na preskušane parametre, skladna z določili Pravilnika o pitni vodi. 

Vodovod Samija
Rezultati kažejo, da s Pravilnikom o pitni vodi glede na preskušane parametre v letu 2014 od skupaj odvzetih 13 vzorcev pitne vode nista bila skladna 2 vzorca vzeta iz zajetja pred pripravo vode. Ostali vzorci so bili skladni. Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz je bil odvzet vzorec skladen z določili Pravilnika o pitni vodi. 

Podrobnosti so razvidne iz priložene tabele:
notranji nadzor

Določene neskladnosti so bile ugotovljene v okviru državnega monitoringa, podatki so razvidni iz priloženih tabel (na desni strani pod kategorijo Dokumenti)

Upravljavec vodovoda: Franc Železnik s.p.
Galerija slik
Domov
Pokrajina v sliki
Društva
Podjetja
1 Klik d.o.o. © 2012 Vse pravice pridržane!