× Aktualno Društva Podjetja Foto galerija Kontakti
☰Menu

ODREDBA - Prepoved uporabe igral na otroških javnih igriščih

Na območju občine Vrhnika je odrejena prepoved uporabe otroških igral na otroških javnih igriščih. Odredba stopi v veljavo dne 16.03.2020 od 10.00 ure dalje in velja do preklica.

Objavljeno: 16.3.2020 18:48:02 | Tiskaj | Pošlji
Na podlagi razglašene epidemije bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) je varovanje zdravja v občinskem življenju v občini določil prvega odstavka 16. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS / I, št. 33/91, Uradni list RS, št.  42/97 UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50, 68/06 UZ121,140 143 47/13, 75/16 - UZ70a, 34. člen zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 39. člen Statuta občine Vrhnika  (Naš časopis št. 430/15 z dne 28. 9. 2015) ter z namenom preprečevanja širjenja bolezni sprejemam sledečo

ODREDBO

1.
Na območju občine Vrhnika odrejam prepoved uporabe otroških igral na otroških javnih igriščih.

2.
Odredba stopi v veljavo dne 16.03.2020 od 10.00 ure dalje in velja do preklica.Župan
Daniel Cukjati
Povezani dokumenti
PDF Document
Odredba župana
Domov
Pokrajina v sliki
Društva
Podjetja
1 Klik d.o.o. © 2012 Vse pravice pridržane!