× Aktualno Društva Podjetja Foto galerija Kontakti
☰Menu

Objavljamo povzetek iz občnega zbora

Na rednem zboru krajanov v aprilu 2012 je bilo veliko vprašanj o izgradnji javne kanalizacije, o možnostih sofinanciranja s strani občine za male čistilne naprave za krajane, ki ne bodo vključeni v javni sistem.

Objavljeno: 21.9.2012 8:51:27 | Tiskaj | Pošlji
Prisotnih je bilo 60 krajanov, župan Občine Vrhnika Stojan Jakin, Tina Kobal z oddelka za okolje in komunalo in Mojca Plenik iz Komunalnega podjetja Vrhnika.

Na rednem zboru krajanov v aprilu 2012 je bilo veliko vprašanj o izgradnji javne kanalizacije, o možnostih sofinanciranja s strani občine za male čistilne naprave za krajane, ki ne bodo vključeni v javni sistem, zato je bilo predlagano, da se posebej na to temo skliče izredni zbor krajanov.

Župan Stojan Jakin je uvodoma pojasnil, da država zahteva javno kanalizacijo do leta 2017 oziroma male čistilne naprave tudi za obstoječe objekte, vendar pa sam dvomi, da bo to realizirano v predpisanih rokih. Država je z uredbami določila, da morajo biti kanalizirane vse aglomeracije nad 2.000 prebivalcev do leta 2015. Od 2012 do leta 2015 bodo vse investicije namenjene za projekt čista Ljubljanica in drugih investicij ne bo.

Podlipa in še nekateri drugi kraji izpadejo. Prednostno se javna kanalizacija že realizira na Vrhniki, Verdu, na Stari Vrhniki, v Sinji Gorici, Blatni Brezovici in Bevkah, ki sta prednostni zaradi posebnosti lokacije. Župan ocenjuje, da bo namesto načrtovanih 11 milijonov EUR zaradi dodatne obnove vodovodov, plinovodov in javne razsvetljave za ta projekt porabljenih približno 20 milijonov EUR.

Predsednica sveta KS je povedala, da je bil v januarju 2012 podan predlog na občino, da bi tako kot nekatere druge občine tudi Občina Vrhnika sofinancirala izgradnjo malih čistilnih naprav. V septembru je bil poslan predlog, da se to uvrsti v občinski proračun za leto 2013, vendar so predlog na občini zavrnili, možnosti bodo šele po letu 2015.


IZGRADNJA MALIH ČISTILNIH NAPRAV … najbolj pereče zadeve:

1) Ali je možno sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav s strani Občine?
Stojan Jakin: do leta 2015 ne, ker bodo vsa sredstva namenjena projektu čista Ljubljanica, po letu 2015 pa morda.

2) Če se do leta 2015 dela novogradnja na področju, ki bo do leta 2017 vključeno v javno kanalizacijo, je potrebno vseeno zgraditi malo čistilno napravo? In ali se bo potem nujno priključiti na javno kanalizacijo kljub že obstoječi lastni čistilni napravi?
Tina Kobal: ja, za pridobitev uporabnega dovoljenja mora imeti novogradnja čistilno napravo in ja, ko bo zgrajena skupna čistilna naprava, ste se krajani obvezani priklopiti nanjo.

3) Krajane je zanimalo kam gre denar od zbranih okoljskih dajatev, zakaj tega ne plačujejo vsi?
Mojca Plečnik: denar gre na poseben podračun občine, namenjen je za ekološke investicije, ki jih odobri država; vsi krajani naj bi plačevali, ne glede na to ali imajo javni vodovod ali lastni.

4) Kdaj bo znano kdo se bo moral (in hkrati kdo ne) priklopiti na javno kanalizacijo?
Mojca Plečnik: v našem podjetju bomo pripravili zemljevid s predvidenimi območji, ki bodo zajeta v vsako od treh aglomeracij, ki naj bi bile do 2017 zgrajene v Podlipi. Zemljevid bomo v roku enega tedna poslali na vašo KS.

5) Ali imajo novogradnje s čistilno napravo potem manjše dajatve?
Tina Kobal: ja, plačujejo samo 10% okoljske dajatve, katere višino določi vlada s sklepom.

6) Ponudba malih čistilnih naprav je zelo široka, imate na komunalnem podjetju morda kak seznam katere ustrezajo standardom?
Mojca Plečnik: ja, na Gospodarski zbornici Slovenije imajo na spletni strani seznam vseh čistilnih naprav, ki ustrezajo predpisanim standardom. Smiselno je, da tisti, ki že zdaj veste, da ne boste priključeni na skupno čistilno napravo že zdaj le to kupite in plačujete manjši prispevek okoljske dajatve. Predlagam tudi, da se povežete s sosedi in tudi s tem zmanjšate stroške.

7) Je dovoljena tudi rastlinska čistilna naprava?
Stojan Jakin: ja, vendar mora imeti certifikat. V Prekmurju in na Rakitni jih že uporabljajo.

8) Ali bo po letu 2015 možna subvencija za že obstoječe male čistilne naprave?
Stojan Jakin: ne, vendar je s čistilno napravo okoljska dajatev manjša, plača se samo 10%. 

Izraženega je bilo kar nekaj nestrinjanja s plačevanjem okoljske dajatve od katere ne bomo imeli nobene koristi, opozorjeno je bilo, da so nekatere druge občine bolj pripravljene pomagati svojim občanom s sofinanciranjem in da bomo dvakrat plačevali.

Po trenutno veljavni zakonodaji bo torej za odpadne vode iz obstoječih objektov potrebno imeti urejeno odvajanje odpadnih voda najkasneje do konca leta 2017, seznam območij-aglomeracij in objektov, ki naj bi imeli skupne čistilne naprave, pa nam bodo posredovali iz Komunalnega podjetja Vrhnika.


RAZNO

1) Podan je bil predlog, da se tablo Podlipa prestavi na začetek Podlipe. Pisni predlog s strani KS je bil že poslan.
Tina Kobal: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo to obravnaval na naslednji seji.

2) Predsednica se je zahvalila za postavitev tabel za omejitev hitrosti od Žabje vasi do konca naselja Podlipa, vendar je opozorila, da sama omejitev brez rednih kontrol očitno ni učinkovita. Že vekrat je bilo zaprošeno za kontrole hitrosti, sklenjen je bil tudi dogovor z lastnikom, da dovoli postavitev radarja na svojem ozemlju, kljub temu kontrol še ni bilo.
Stojan Jakin: obljubim, da bo radar stal tu v najkrajšem možnem času.

3) Opozorjeno je bilo na velike pomankljivosti poplavne študije in postavljeno je bilo vprašanje kakšna je trenutna situacija.
Tina Kobal: študija je bila poslana v recenzijo, zdaj so na vrsti popravki in potem bo ponovno poslana na pristojno ministrstvo.

4) Postavljeno je bilo vprašanje kdaj bodo spremenili urnik avtobusnih prevozov, saj je jutranji avtobus, ki pelje ob 5h iz Smrečja prazen, tisti ob 6.20 pa je veliko prezgoden za otroke, ki se jim pouk začne ob 8.30.
Stojan Jakin: pošljite mi predlog na elektronsko pošto, pa bomo uredili; enak problem je tudi še v Bevkah in Blatni Brezovici.

5) Podan je bil predlog za štetje prometa, da bi se preverilo, če obstoječa infrastruktura sploh še zmore trenutne obremenitve.
Tina Kobal: načrtovana je prepoved uporabe te ceste »šleparjem«.
Stojan Jakin: mislim, da bo prepoved realizirana še pred zimo.


Izredni občni zbor je bil zaključen ob 21:43.
Povezani dokumenti
PDF Document
Povzetki občnega zbora
Domov
Pokrajina v sliki
Društva
Podjetja
1 Klik d.o.o. © 2012 Vse pravice pridržane!