× Aktualno Društva Podjetja Foto galerija Kontakti
☰Menu

Obvestilo o javnem razpisu za investicije v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci

Obveščamo vas, da še samo do petka, 26.11. potekajo povpraševanja za prijavo na 2. javni razpis za podukrep 6.4, ki nudi nepovratno spodbudo v višini 50% in največ do 200.000 EUR za okoljsko naravnane investicije v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci

Objavljeno: 22.11.2021 10:13:36 | Tiskaj | Pošlji
Obveščamo vas, da še samo do petka, 26.11. sprejemamo povpraševanja za prijavo na 2. javni razpis za podukrep 6.4, ki nudi nepovratno spodbudo v višini 50% in največ do 200.000 EUR za okoljsko naravnane investicije v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci.

Direktna povezava https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-6-4-podpora-za-nalozbe-v-vzpostavitev-in-razvoj-nekmetijskih-dejavnosti/


Seznam upravičenih naselij se nahaja v prilogi Priloga - Naselja z manj kot 5.000 prebivalci.docx

Upravičeni prijavitelji:
- gospodarske družbe,
- samostojni podjetniki,
- dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
- zadruge in zavodi,

ki delujejo v eni izmed upravičenih dejavnosti Nekmetijske dejavnosti Priloga 12.pdf

Upravičeni strošk:
- ureditev in vzdrževanje objektov,
- stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje nove opreme, strojev in naprav, vključno z IKT opremo.

Prednostno bodo podprti projekti, ki bodo vključevali:
a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja:
– ureditev čistilnih naprav,
– zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,
– ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,
– reciklaža in uporaba stranskih proizvodov,
– zmanjševanje količine odpadkov,
– naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s pravilnikom, ki ureja register nepremične kulturne dediščine;
b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje,
– ureditev ali vzdrževanje objektov z večjo uporabo lesa, če je najmanj 50 odstotkov nadzemnega dela objekta zgrajenega oziroma sestavljenega iz lesenih konstrukcijskih elementov.


Za podrobne informacije, svetovanje in strokovno pripravo vložne dokumentacije smo vam na voljo na naši modri številki 040 200 358, 040 642 239, preko elektronske pošte ali osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.


Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o.
Povezani dokumenti
Domov
Pokrajina v sliki
Društva
Podjetja
1 Klik d.o.o. © 2012 Vse pravice pridržane!