× Aktualno Društva Podjetja Foto galerija Kontakti
☰Menu

Poročilo o vodo oskrbi za leto 2016

Objavljamo letno poročilo o vodo oskrbi za leto 2016

Objavljeno: 10.4.2017 8:22:27 | Tiskaj | Pošlji

Vodovod Podlipa:


V letu 2016 smo redno vzdrževali vodovodni sistem, izpirali hidrante, sodelovali pri vzorčenjih, spremljali delovanje UV razkuževalca pitne vode in urejali okolico vodovodnih objektov. Za  predpisane parametre smo vodili tudi zapise. 
Nadaljevala so se tudi menjavanja vodnih števcev, 45 po številu in zamenjana dva ventila v rezervoarju Donat.
V sodelovanju s PGD Podlipa-Smrečje sta bila po planu očiščena in razkužena oba vodohrana.
V začetku aprila je bila odkrita in sanirana poškodba na stari cevi fi 1/2" ob potoku Podlipščica blizu Boštjanovca. Tu je nekontrolirano odtekala voda v količini približno 0,7 l/s ali 60 m3 na dan.
Ob tem prosimo krajane, da vsako spremembo v svoji okolici, ki bi lahko pomenila puščanje vodovoda, takoj javijo svojemu vzdrževalcu.


Vodovod Samija:


Zagotavljanje ustreznosti pitne vode na tem vodovodu zahteva večjo kontrolo, saj je občutljivejši  glede onesnaženja, ker je vir površinski. Zato so vgrajene tri stopnje čiščenja in sicer: mehanski filter, UV razkuževalec in dozator za NaOCl. 
Kot redno vzdrževalno delo smo v septembru notranjost vodohranov oprali in  dezinficirali ob veliki pomoči domačih gasilcev, za kar se jim lepo zahvaljujemo in priporočamo še za naprej. Poleg tega smo redno vzdrževali ostale vodovodne naprave, zamenjali plovna ventila in popravili puščanje cevi pred priključkom na vodohran. Pozornost je bila namenjena rednemu izpiranju hidrantov, čiščenju okolic objektov, meritvam pretokov in sodelovanju pri vzorčenjih. Imeli smo redni inšpekcijski pregled in izdali en preventivni ukrep prekuhavanja vode ob velikih padavinah v oktobru in novembru, ki je trajal od 19.10.2016 do 4.12.2016.

V lanskem letu smo nadaljevali s širitvijo hidrantne mreže, oziroma montažo opreme v naslednjih postavkah:
-priklop na obstoječe hidrantno omrežje,
-montaža zračnikov, blatnikov in hidrantov,
-tlačni preizkusi posameznih dokončanih odsekov,
-končni zasipi cevi in spojev,
-zgrajen je bil nov ventilski prostor z vrati ob razbremenilniku Zakajnc.
-na željo Zakajnca smo omogočili postavitev dodatnega hidranta na drugem koncu kmetije, ki  pa je bil njegov strošek.

V Kajndolu moramo  izvesti še dva priklopa na porabnike, za kar je potreben še njihov dogovor in odziv. Po projektu je bil predviden še en hidrant v tem zaselku, vendar del ne bomo nadaljevali brez ustreznih zagotovil in pravnomočnih soglasij.

Pri dosedanji gradnji se poleg glavnima izvajalcema zahvaljujem še pomočem pri ročnih in montažnih delih Janezu Malovrhu, Zakajnskim in Županovim.

Za to leto je v načrtu položitev cevovoda do Celarjev v dolžini 700 m.

Uporabniki vodovoda Samija se za dodeljena sredstva KS lepo zahvaljujemo.Za občni zbor KS pripravil: Jože Malovrh
Smrečje, 6.4.2017      
Povezani dokumenti
Domov
Pokrajina v sliki
Društva
Podjetja
1 Klik d.o.o. © 2012 Vse pravice pridržane!