× Aktualno Društva Podjetja Foto galerija Kontakti
☰Menu

V Smrečju ob koncu leta 2015 opravljenih več obnovitvenih del

Na področju Smrečja so bila ob koncu leta opravljena vzdrževalna dela na lokalni cesti Podlipa Smrečje, na odseku od križišča za Šentjošt proti Smrečju

Objavljeno: 6.1.2016 20:32:31 | Tiskaj | Pošlji
Na področju Smrečja so bila ob koncu leta opravljena  vzdrževalna dela na lokalni cesti Podlipa Smrečje, na odseku od križišča za Šentjošt proti Smrečju. Težek tovorni  promet, zimske razmere preteklih let in neustrezna podlaga so bile vzrok močnim razpokam na celotni asfaltni prevleki v dolžini 175 m cestišča. Pobudnik za izvedbo del je bilo JP KPV d.o.o., izvajalec del  pa podjetje Rekon d.o.o. iz Ivančne Gorice. Odstranili so poškodovano asfaltno prevleko in neustrezno  podlago, katero so zamenjali z debelim slojem  kvalitetnega  gramoza  in nato položili asfaltno plast v dveh slojih. Uredili so tudi dodatno  odvodnjavanje  in  bankine.  Stroške  obnovitvenih del  je krila občina Vrhnika.

Na odcepu  lokalne ceste iz Smrečja proti Šentjoštu ( do občinske meje), ki je bila pred leti razširjena in asfaltirana, so se na strmi brežini  cestišča vseskozi sprožali manjši zemeljski  plazovi in kamenje, ki so zasipali obcestni kanal in tudi del ceste. V pozni jeseni so  brežine očistili in nanje namestili kovinske zaščitne mreže. Delo je opravilo podjetje Biosan d.o.o. Vrhnika, plačnik opravljene sanacije pa je bila občina Vrhnika. 

Zemeljska plazova pa sta se sprožila tudi na zemljišču kmetije Trčkovih v Smrečju ob cesti proti zaselku Potok. Drsenju zemlje je verjetno botroval plazovit teren in občasne velike padavine. Nestabilen material  je bil odstranjen in narejen oporni kamniti zid. Sanacija je bila opravljena na pobudo lastnika zemljišča, dela pa je izvedlo podjetje Biosan  d.o.o. iz Vrhnike. Stroške enega opornega zidu je kril lastnik sam, drugega pa občina Vrhnika.

Krajani smo hvaležni za vsa opravljena dela, saj se s tem  izboljšuje ne le kakovost življenjskih pogojev temveč  tudi cestna varnost  na tem nekoliko oddaljenem obrobnem delu občine. Zato se  ob koncu leta zahvaljujemo vsem, ki so s svojim delom prispevali k obnovitvam, predvsem pa  izvajalcem in plačniku del občini Vrhnika. 

Žled v začetku leta 2014 pa je močno omajal NN omrežje od TP Trček dalje. Podjetje Elektro Vrhnika  je nadomestilo dotrajane drogove in zamenjalo gole vodnike z električnim kablom. Tako je bil saniran še zadnji del  omrežja omenjene transformatorske postaje, za kar se krajani tudi temu podjetju iskreno zahvaljujemo.

Zapisala in foto: Sonja Malovrh
Januar 2016

Povezani dokumenti
Domov
Pokrajina v sliki
Društva
Podjetja
1 Klik d.o.o. © 2012 Vse pravice pridržane!